Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen een groot moerasgebied in Flevoland met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar vogelparadijs van internationale betekenis voor broed- en trekvogels. Heckrunderen, konikpaarden en edelherten houden met hun gegraas de graslanden op een natuurlijke manier open. Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied. Kijk voor meer informatie over het beheer op Staatsbosbeheer.nl.