Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen vormen een groot moerasgebied in Flevoland met rietvlaktes, ruige graslanden, waterplassen, omringd door bossen: een waar vogelparadijs van internationale betekenis voor broed- en trekvogels. Heckrunderen, konikpaarden en edelherten houden met hun gegraas de graslanden op een natuurlijke manier open. Staatsbosbeheer is de beheerder van het gebied. Kijk voor meer informatie over het beheer op Staatsbosbeheer.nl.

De Provinciale Staten van Flevoland stemde in 2018 in met het beleid om het aantal edelherten bij de Oostvaardersplassen terug te dringen. Het doel is om het gebied als vogelgebied te waarborgen. Het aantal herten moet worden teruggebracht naar 490, een vermindering van 1800 edelherten. Koopeenhert.nl sloot een samenwerking met Staatsbosbeheer om het hertenvlees aan de consument te verkopen.